Tương Nam Đàn

VNĐ

Tương là món ăn rất đỗi thân quen trong cuộc sống hằng ngày của người nông dân: Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương… Nam Đàn là một trong ba vùng làm tương ngon nổi tiếng: tương Bần (Hưng Yên) và tương Cự Đà (Hà Tây). Tương Nam Đàn độc đáo, khác hai loại tương kia ở chỗ nó là “tương mảnh”, hạt đậu làm tương chỉ xay vỡ thành “mảnh đậu” chứ không “nát như tương Bần”.

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này